Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang triển khai xây dựng
Thông tin chung
Mã dự án 03.01.2239
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Cục ĐTNĐ Việt Nam
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị xanh, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Std Việt Nam
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị xanh 94,60 (Tỷ đồng) 55%
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Std Việt Nam 77,40 (Tỷ đồng) 45%
Ngành/Lĩnhvực Đường thủy
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương
Phạm vi dự án: a) Luồng sông Sài Gòn: - Điểm đầu: Cầu đường sắt Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức; phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. - Điểm cuối: Cảng Bến Súc, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Chiều dài khoảng 71Km. b) Cầu đường sắt Bình Lợi: - Điểm đầu: Tại lý trình Km 1718+521 (Lý trình đường sắt). - Điểm cuối: Tại lý trình Km 1719+820 (Lý trình đường sắt). Chiều dài khoảng 1,3Km.
Chiều dài: Luồng sông Sài Gòn: 71Km; Cầu đường sắt Bình Lợi: 1,3Km
Quy mô đầu tư: - Luồng sông Sài Gòn: Luồng tàu thiết kế 2 làn; chuẩn tắc luồng B = 60m, H =4,6m, Rmin=150m, mái dốc nạo vét m=10, mực nước thiết kế luồng ứng với tần suất 98% đường tần suất luỹ tích mực nước giờ. - Cầu đường sắt Bình Lợi:Đường sắt khổ 1435mm, trước mắt đặt ray khổ 1000mm; vận tốc thiết kế 100Km/h; tải trọng tàu thiết kế T16; tải trọng người đi bộ 300kg/m2; Khổ thông thuyền BxH = 50m x7m; Tần suất thiết kế: H1%. - Đường sắt hai đầu cầu: Vận tốc thiết kế 100Km/h. Tải trọng tàu thiết kế T14; Bề rộng nền đường tối thiểu 5m.
Tổng mức đầu tư: 1.302,88 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
846,88 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
456,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Mục tiêu đầu tư Cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc, bao gồm nâng cao tĩnh không cầu đường sắt Bình Lợi nhằm hạn chế tại nạn đường sắt và đường sông, đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nói chung và TP. HCM, tỉnh Bình Dương nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
20 năm, 9 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: