Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2241
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P , Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 53,00 (Tỷ đồng) 20%
Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P 106,00 (Tỷ đồng) 40%
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh 106,00 (Tỷ đồng) 40%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Phạm vi dự án: Cầu Việt Trì mới bắc qua sông Lô, nằm trên Quốc lộ 2, cách cầu Việt Trì hiện tại 270m về phía thượng lưu. Điểm đầu, kết nối với QL2 mới thuộc địa phận xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (khoảng lý trình Km50+200 QL2); Điểm cuối, trước mắt kết nối với đường trục chính Hùng Vương vào thành phố, giai đoạn hoàn chỉnh kết nối với đường Âu Cơ vành đai thành phố
Chiều dài: 3,11 Km
Quy mô đầu tư: - Công trình cầu: Bề rộng cầu Bcầu=22,5m - Đường dẫn: Đường cấp III đồng bằng, Vtk=80Km/h, Bnền = 24,0m
Tổng mức đầu tư: 1.900,55 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.277,77 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.900,55 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu Việt Trì mới vượt sông Lô, đảm bảo đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt trên Quốc lộ 2 từ tỉnh Vĩnh Phúc đến tỉnh Phú Thọ, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh phía Tây Bắc, đồng thời tạo cơ sở hạ tầng để thành phố Việt Trì trở thành đô thị loại 1 vào năm 2015 và góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên cầu Việt Trì hiện tại.
Ngày khởi công 29/08/2014
Ngày hoàn thành 19/05/2015
Thời gian vận hành, khai thác
18 năm 6 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 26 năm 11 tháng 15 ngày