Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C theo hình thức hợp đồng BOT, thuộc địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2242
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ 219,43 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội - tỉnh Phú Thọ
Phạm vi dự án: Cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu xây dựng trên địa phận các xã Phú Sơn, Thái Hòa, Phú Đông, Vạn Thắng, Phú Cường của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Chiều dài: 9,46 Km
Quy mô đầu tư: + Công trình cầu: Nhịp cầu chính dạng dầm hộp liên tục bằng BTCT DƯL thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, nhịp cầu dẫn dạng dầm Super "T", bản mặt cầu bằng BTCT; bề rộng cầu Bcầu=12m. + Đường dẫn: Đường cấp III đồng bằng , Vtk=80 Km/h, Bnền=12,0m, Bmặt=11m;
Tổng mức đầu tư: 1.462,85 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.462,85 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Thực hiện chủ trương của Chính phủ về từng bước hoàn thiện hệ thống KCHT giao thông vùng Thủ đô Hà Nội; tăng cường kết nối tỉnh Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội và giao thông trong vùng; thúc đẩy khai thác tiềm năng dịch vụ du lịch; mở rộng và lan tỏa vùng động lực của Thủ đô Hà Nội với các tỉnh vùng núi phía Bắc; đáp ứng nhu cầu giao lưu về kinh tế, văn hóa giữa Phú Thọ và các tỉnh với Thủ đô Hà Nội; từng bước hoàn chỉnh hệ thống KCHT giao thông đồng bộ của khu vực.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm 01 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: