Dự án nâng cấp, cải tạo QL1K theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2244
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194, Công ty cổ phần Rạng Đông, Công ty TNHH XDĐT CSHT Phú Thọ, Công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH BVM Thái Thành Nam
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194 41,69 (Tỷ đồng) 35%
Công ty cổ phần Rạng Đông 34,54 (Tỷ đồng) 29%
Công ty TNHH XDĐT CSHT Phú Thọ 25,01 (Tỷ đồng) 21%
Công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô 11,91 (Tỷ đồng) 10%
Công ty TNHH BVM Thái Thành Nam 5,95 (Tỷ đồng) 5%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km2+487 (mố A cầu Hóa An, tiếp giáp với dự án mở rộng QL1K do tỉnh Đồng Nai đầu tư), thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. - Điểm cuối: Km12+971 (tiếp giáp dự án nút giao Ngã tư Linh Xuân) thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh.
Chiều dài: 10.5 km
Quy mô đầu tư: Quy mô cấp II, Vtk=80. Phần đường: Đoạn Km2+487 - Km10+000: Bnền=21m (2x0,5m lề đường + 2x2,2m làn thô sơ + 4x3,5m làn cơ giới + 0,6m phân cách trung tâm + 2x0,5m dải an toàn). Đoạn Km10+000 - Km12+971: Bnền=23m (2x1,5m vỉa hè + 2x2,2m làn thô sơ + 4x3,5m làn cơ giới + 0,6m phân cách trung tâm + 2x0,5m dải an toàn). Eyc >=1780daN/cm2. Công trình cầu, cống quy mô vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL, tải trọng thiết kế H30-XB80. Tình hình quyết toán theo số liệu dưới đây: Đã quyết toán với giá trị là 216,8 tỷ đồng, tạm xác định chưa quyết toán là 135,17 tỷ đồng (lãi vay, GPMB,..)
Tổng mức đầu tư: 397,06 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :352,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
397,06 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần phân luồng từ xa giảm áp lực giao thông cho khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các vùng kinh tế trong điểm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung
Ngày khởi công 24/04/2005
Ngày hoàn thành 24/09/2007
Thời gian vận hành, khai thác
18 năm 02 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: 15 năm 8 tháng Sau quyết toán: 15 năm 8 tháng