Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2254
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Thái Ninh, Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO 150,70 (Tỷ đồng) 49%
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp Thái Ninh 79,97 (Tỷ đồng) 26%
Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng 76,89 (Tỷ đồng) 25%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km0+900 QL51 (giáp nối với dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu); Điểm cuối dự án tại Km73+600 QL51 (giao với đường QL51C thành phố Vũng Tàu)
Chiều dài: 72.7 Km
Quy mô đầu tư: Cấp đường tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, Vtk=80Km/h, gồm 06 làn ô tô, 2 làn xe hỗn hợp và dải phân cách giữa, dải an toàn giao thông, chiều rộng nền đường từ 22,5m đến 39m. Tình hình quyết toán theo số liệu dưới đây: Đã quyết toán được 3.442 tỷ đồng, giá trị tạm xác định chưa quyết toán là 337 tỷ đồng (dự phòng, lãi vay, GPMB,..)
Tổng mức đầu tư: 3.970,80 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :3.779,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
3.970,80 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam kết nối giao thông giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Đồng Nai, Tp.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và rút ngắn hành trình từ Tp.Hồ Chí Minh đến Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày khởi công 02/08/2009
Ngày hoàn thành 01/08/2012
Thời gian vận hành, khai thác
24 năm 8 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: 20 năm 6 tháng 11 ngày Sau quyết toán: 20 năm 6 tháng 11 ngày