Dự án đầu tư xây dựng Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2266
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông Vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Quan trọng quốc gia
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Nằm trên đường Vành đai III của Thành phố Hà Nội, cách mố Bắc cầu Thanh Trì 1025m, cách đê sông Hồng 1420m về phía Bắc Ninh, thuộc địa phận thôn Thượng Hội, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội Điểm cuối: Nút giao của Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Đường TL356 - Thành phố Hải Phòng.
Chiều dài: 105.5km
Quy mô đầu tư: Đường ô tô cao tốc loại A, tốc độ 120km/giờ, tổng bề rộng mặt đường 33m, 6 làn xe. Ghi chú: Giá trị quyết toán tạm tính theo giá trị thực hiện thực tế. Chưa tính toán lại thời gian hoàn vốn do chưa xác định được thời điểm phần hỗ trợ của nhà nước.
Tổng mức đầu tư: 44.818,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :0,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
33.977,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
10.841,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Theo các quyết định 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007, 938/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 và 746/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Vốn nhà nước hỗ trợ 4069 tỷ GPMB và 300 triệu USD, tính theo tỷ giá hạnh toán tháng 6/2018 của Bộ Tài chính 1USD=22.574VNĐ. Vốn đầu tư nhà nước tạm tính, do chưa được bố trí cho dự án)
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đầu tư xây dựng một tuyến đường ôtô cao tốc hiện đại nối liền thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương và thành phố cảng Hải Phòng, khi hoàn thành sẽ kết hợp với các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ khác tạo thành một mạng lưới giao thông đường bộ thông suốt cho vùng đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam.
Ngày khởi công 30/10/2008
Ngày hoàn thành 05/12/2015
Thời gian vận hành, khai thác
30 năm Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: