Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1642 - Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2267
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần B.O.T QL1A - Bình Thuận 388,14 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Thuận
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km1642+000, QL1 (thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Điểm cuối: Km1692+000, QL1 (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)
Chiều dài: 49,7 Km
Quy mô đầu tư: - Cấp đường: đoạn đường ngoài đô thị theo tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk=80Km/h; đoạn qua khu đô thị theo tiêu chuẩn đường thành phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế Ttk=60Km/h - Mặt cắt ngang: Đoạn ngoài đô thị Bnền=20,5m, bao gồm 04 làn xe cơ giới và 02 làn xe hỗn hợp; Đoạn qua đô thi xây dựng phù hợp với quy hoạch, trước mắt đầu tư với quy mô nền đường Bnền=20,5m, bao gồm 04 làn xe cơ giới 4x3,5 =14m, 02 làn xe hỗn hợp 2x2=4m, bó vỉa và đan rãnh 2x0,5=1m, giải phân cách giữa và giải an toàn 1,5m, hai bên xây dựng hệ thống thoát nước dọc. Mặt đường: cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc≥160Mpa. (Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 2.587,63 (Đồng)
Giá trị quyết toán :2.150,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.587,63 (Đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không có
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1 khu vực tiếp giáp với thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nói chung và khu kinh tế Đông Nam Bộ nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công 02/06/2013
Ngày hoàn thành 21/06/2015
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm 5 tháng 14 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 20 năm 11 tháng 29 ngày