Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nền, mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2268
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty 319 282,10 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai
Phạm vi dự án: Từ Km 1720+800, QL1, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đến Km1841+000, QL1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Chiều dài: 125,4km
Quy mô đầu tư: Cải tạo cục bộ một số đoạn tuyến nhằm đạt tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng. Giữ nguyên bề rộng nền đường hiện tại; đối với những đoạn cải tuyến cục bộ, bề rộng nền đường theo quy mô đoạn tuyến tương ứng. Cải tạo, tăng cường mặt đường đảm bảo Eyc ≥ 160Mpa, mặt đường cấp cao A1.
Tổng mức đầu tư: 2.085,67 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.991,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.085,67 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm cải tạo, tăng cường nền, mặt đường đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm tai nạn giao thông trên QL1 đoạn từ Bình Thuận đến Đồng Nai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai nói riêng
Ngày khởi công 13/09/2013
Ngày hoàn thành 13/02/2015
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm 7 tháng 20 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: 21 năm 11 tháng Sau quyết toán: 19 năm 10 tháng