Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2276
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn 127,16 (Tỷ đồng) 50%
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 127,16 (Tỷ đồng) 50%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang
Phạm vi dự án: Điểm đầu Km2078+317,73 (nút giao IC4 đường dẫn phía Nam cầu Cần Thơ), Điểm cuối: Km2100+000 (Giao Quốc lộ 1 với đường Quản lộ, Phung Hiệp)
Chiều dài: 21,5Km
Quy mô đầu tư: Đầu tư mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng, Vtk=80km/h. Mặt cắt ngang Bnền=20,0m bao gồm: 4 làn xe cơ giới Bcg=4x3,5m=14m; 2 làn xe thô sơ Bts=2x2,0m=4m; lề đất Blđ=2x0,5m=1m; dải phân cách và dải an toàn Bgpc=1m. Các đoạn qua đô thị, khu vực đông dân cư, xây dựng hệ thống thoát nước dọc, Bnền=22,6m. (Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 1.836,89 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.441,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.836,89 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không có.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Do nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, đặc biệt là sau khi hoàn thành cầu Cần Thơ, trên QL1 từ Cần Thơ đến Phụng Hiệp thường xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Vì vậy, việc mở rộng QL1 đoạn từ Cần Thơ đến Phụng Hiệp lên 4 làn xe là rất cần thiết và phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009.
Ngày khởi công 30/12/2013
Ngày hoàn thành 15/08/2015
Thời gian vận hành, khai thác
10 năm 02 tháng 08 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 9 năm 6 tháng