Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2277
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông Vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO, Tổng công ty PT KCN
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO 166,48 (Tỷ đồng) 60%
Tổng công ty PT KCN 110,98 (Tỷ đồng) 40%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ
Phạm vi dự án: (1) Phạm vi QL91: Điểm đầu dự án tại Km14+000 và điểm cuối tại Km50+889. (2) Phạm vi QL91B: Điểm đầu tại Km0+000 QL91B và điểm cuối tại Km15+793 QL91B giao QL91.
Chiều dài: 43,94 Km
Quy mô đầu tư: (1) Đối với QL91: Đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế V = 80km/h. Quy mô mặt cắt ngang Bnền = 12m, Bmặt = 11m, gồm 02 làn xe cơ giới; (2) Đối với QL91B: Đoạn Km0+000 - Km2+000, Bnền=29m, Bmặt=23,5, gồm 04 làn xe cơ giới + 02 làn xe thô sơ; đoạn Km2+000 - Km6+600, Bnền=15m, trong đó Bmặt=11m, gồm 02 làn xe cơ giới; Đoạn Km6+600 - Km15+793, Bnền=12m, Bmặt=11m, gồm 02 làn xe cơ giới. (2) Giá trị quyết toán: 1.651 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 703,173 tỷ đồng, còn lại 947,827 tỷ đồng gồm một số hạng đang quyết toán như: GPMB, chi phí khác
Tổng mức đầu tư: 1.720,33 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.651,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.720,33 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực; giảm thiểu tắc nghẽn trên tuyến đường then chốt nối Cần Thơ và An Giang; giảm chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ; góp phần tích cực vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho việc liên thông giữa các vùng trong khu vực, giảm tỷ lệ các vụ tai nạn, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông.
Ngày khởi công 09/03/2014
Ngày hoàn thành 10/03/2016
Thời gian vận hành, khai thác
17 năm 9 tháng 9 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 34 năm 04 tháng 23 ngày