Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp) tỉnh Long An theo hình thức Hợp đồng BOT.

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2282
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Long An
Phạm vi dự án: - Điểm đầu tại Km7+00, TP. Tân An, tỉnh Long An; điểm cuối tại Km76+00, cửa khẩu Bình Hiệp.
Chiều dài: Chiều dài 69 km
Quy mô đầu tư: - Đoạn từ Km7+00÷Km44+400 (thị trấn Tân Thạnh): đạt tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; vận tốc thiết kế Vtk=80Km/h. - Đoạn từ Km44+400÷Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp): mở rộng nền, mặt đường hiện tại đảm bảo Bnền/mặt = 9/8m. Riêng các đoạn qua trung tâm thị trấn Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường và cửa khẩu Bình Hiệp giữ nguyên quy mô nền mặt đường hiện tại, chỉ thảm nâng cấp mặt đường.
Tổng mức đầu tư: 1.108,30 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.108,30 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL62 nhằm cải thiện, chất lượng nền mặt đường; nâng cao năng lực thông hành; giảm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông; đảm bảo an ninh - quốc phòng; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực và quốc tế, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm, 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: