Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 03.01.2285
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Ngành/Lĩnhvực Đường thủy
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Tiền Giang và Long An
Phạm vi dự án: Tổng chiều dài tuyến 28,687 km, chia làm ba đoạn: (1) đoạn Rạch Lá từ Km0+00 đến Km10+250, (2) đoạn Chợ Gạo từ Km10+250 đến Km21+850 và (3) đoạn Rạch Kỳ Hôn từ Km21+850 đến Km28+687. Giai đoạn 2 của dự án: đoạn Chợ Gạo từ Km12+000 đến Km21+850 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Chiều dài: 28,687km
Quy mô đầu tư: Nâng cấp luồng đạt tiêu chuẩn kênh cấp II (TCVN 5664-2009): - Chiều rộng đáy chạy tàu B = 55m; - Bán kính cong tối thiểu Rmin= 300m. - Độ sâu chạy tàu H = 3,1m. - Độ mở rộng luồng tại đoạn cong với ΔB = 10m. - Tĩnh không cầu T= 9m.
Tổng mức đầu tư: 1.272,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.272,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không.
Mục tiêu đầu tư Đầu tư nâng cấp mở rộng và tăng độ sâu luồng chạy tàu tuyến kênh Chợ Gạo, xây dựng công trình chỉnh trị chống xói lở bờ và một số công trình hạ tầng kĩ thuật phục vụ dân cư sinh sống dọc theo kênh nhằm đảm bảo an toàn giao thông thủy, nâng cao năng lực thông qua của kênh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đồng bằng Nam Bộ phù hợp với quy hoạch.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
15 năm 8 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: