Đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2286
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT.
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên
Phạm vi dự án: Dự án đi qua địa phận thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên. Điểm đầu từ Ninh Hiệp (Nút giao với QL1A mới với phía Bắc cầu Phù Đổng), huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đến điểm cuối nối với điểm đầu của Tuyến tránh Thái Nguyên, phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chiều dài: 63,8Km
Quy mô đầu tư: Đường cao tốc loại A theo tiêu chuẩn TCVN5729-1997 với tốc độ khai thác từ 100-120km/h. Giải pháp thiết kế mặt cắt ngang: + Đoạn 1 từ Km0+00-:- Km26+900: giữ nguyên theo thiết kế hiện trạng với dải dừng xe khẩn cấp rộng 3m, phần xe chạy 2x7,5m, dải an toàn trong 2x0,75m. + Đoạn 2 từ Km26+900-:- Km63+800: Quy mô mặt cắt ngang được thiết kế bằng quy mô đoạn từ Km0+00-:- Km26+900, mở rộng thêm vào dải phân cách giữa mỗi bên 2,25m; kết cấu mặt đường mở rộng tương tự như kết cấu mặt đường hiện hữu.
Tổng mức đầu tư: 3.395,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
3.395,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư - Có nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản do nguồn vốn thiếu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1). - Tiếp tục đầu tư các hạng mục của Dự án QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn 1) nhằm hoàn chỉnh theo quy mô cao tốc, nâng cao hiệu quả và tốc độ khai thác tuyến đường
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
dự kiến khoảng 21 năm 9 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: