Dự án Sửa chữa QL20 và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) đầu tư theo hình thức BOT trong nước

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2291
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty TNHH Hùng Phát, Ông Huỳnh Tấn Tiến, Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty TNHH Hùng Phát 116,03 (Tỷ đồng) 80%
Ông Huỳnh Tấn Tiến 58,01 (Tỷ đồng) 10%
Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy 58,01 (Tỷ đồng) 10%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lâm Đồng
Phạm vi dự án: Mở rộng đoạn qua thị trấn Mada Gouil điểm đầu tại Km76+700 và điểm cuối tại Km79+800. Mở rộng đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) điểm đầu tại Km 202+134 và điểm cuối tại Km206. Cải tạo sửa sữa đoạn đèo Phú Hiệp điểm đầu tại Km 98 và điểm cuối tại Km108. Cải tạo sửa chữa đoạn đèo Phú Hiệp điểm đầu tại Km 172 và điểm cuối tại Km176+500. Kiên cố hóa rãnh dọc khoảng 10Km. Hoàn chỉnh hệ thống báo hiện đường bộ.
Chiều dài: 21,4 km
Quy mô đầu tư: - Các đoạn quan thị trấn đầu tư mở rộng mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới. - Đoạn đèo Bảo Lộc (Km98 - Km108) và đèo Phú Hiệp (Km172-Km176+500): Tận dụng tối đa đường cũ, chỉ cải tạo nâng cấp mặt đường, gia cố lề, thay thế làm mới hệ thoát nước tại những vị trí xung yếu và hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông. - Đoạn qua đèo Phú Hiệp (Km172 - Km176+500): quy mô mặt cắt ngang Bnền = 12m, B mặt = 11m, gồm 2 làn xe cơ giới. - Giá trị đã quyết toán: 579,759 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 545 tỷ đồng, còn lại 34,759 tỷ đồng đang quyết toán của một số hạng mục như: GPMB, chi phí khác.
Tổng mức đầu tư: 580,14 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :579,75 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
580,14 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của địa phương trong hiện tại và các xe vận chuyển Bô xít, đảm bảo đồng bộ tuyến QL20, phát triển kinh tế địa phương và khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Ngày khởi công 11/12/2008
Ngày hoàn thành 16/10/2010
Thời gian vận hành, khai thác
8 năm 10 tháng 25 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 10 năm 10 tháng