Dự án mở tuyến tránh Quốc Lộ 1 đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2296
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII 109,61 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Ninh Thuận
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km1551+400 (QL1) tại ngã ba Cà Đú; điểm cuối tại Km1561 (QL1) tại ngã ba Long Bình, tỉnh Ninh Thuận
Chiều dài: 8,3km
Quy mô đầu tư: Đường phố chính thứ yếu; Vận tốc thiết kế: 70 km/h Nền đường rộng 29m, trong đó mặt đường rộng 20m, dải phân cách giữa 3m và vỉa hè rộng 2x3m=6m
Tổng mức đầu tư: 548,03 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :452,41 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
548,03 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không có
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Xây dựng dự án mở rộng tuyến tránh QL1 đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đáp ứng được nhu cầu giao thông hiện tại và tương lai
Ngày khởi công 08/04/2009
Ngày hoàn thành 12/12/2012
Thời gian vận hành, khai thác
15 năm 7 tháng 26 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 10 năm 8 tháng