Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, giai đoạn 1

Trạng thái

Dự án đang triển khai xây dựng
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2302
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền UBND tỉnh Tiền Giang
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, Công ty CPĐT xây dựng BMT, Công ty TNHH tập đoàn Thắng Lợi, Công ty cổ phần Hoàng An, Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 462,85 (Tỷ đồng) 30%
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh 462,85 (Tỷ đồng) 30%
Công ty CPĐT xây dựng BMT 154,28 (Tỷ đồng) 10%
Công ty TNHH tập đoàn Thắng Lợi 154,28 (Tỷ đồng) 10%
Công ty cổ phần Hoàng An 154,28 (Tỷ đồng) 10%
Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII 154,28 (Tỷ đồng) 10%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Tiền Giang
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương), Km49+620 theo lý trình dự án. Điểm cuối tại nút giao với QL30; Km100+750 theo lý trình dự án.
Chiều dài: 51,1km
Quy mô đầu tư: Bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 100km/h. Giai đoạn 1, thực hiện phân kỳ đầu tư với bề rộng nền đường Bnền = 17m; gồm 04 làn xe rộng 3,5m, có dải phân cách giữa, bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp cách quãng.
Tổng mức đầu tư: 9.668,53 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
9.668,53 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: 2.186 tỷ đồng
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm từng bước hoàn thành tuyến cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011; tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các trục đường chính; đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách, rút ngắn thời gian đi lại, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư xây dựng trong khu vực và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên QL 1; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng nơi tuyến đi qua và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
19 năm 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Khoảng 15 năm Sau quyết toán: