STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
1 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai
2 Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hình thức PPP, hợp đồng BOT Tỉnh Bình Thuận
3 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
4 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Khánh Hòa
5 Dự án đầu tư ĐTXD CT đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt theo hình thức hợp đồng BOT huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.
6 Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa và các huyện/thị Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Diễn Châu tỉnh Nghệ An
7 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Thanh Hóa
8 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa
9 Đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh theo hình thức Hợp đồng BOT Hưng Yên, Hà Nam
10 Dự án thành phần I: Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Km0 - Km59+594) giai đoạn 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo hình thức hợp đồng BOT. Giai đoạn 2: Mở Huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Tổng số: 72 dự án / 8 trang