STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
71 Dự án ĐTXD QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa theo hình thức BOT & Bổ sung Đầu tư bổ sung hạng mục đường vành đai phía Tây TP. Thanh Hóa (giai đoạn 1) đoạn Km0-Km6 Tp. Thanh Hóa và huyện Sơn Đông, tỉnh Thanh Hóa
72 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500 tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Khánh Hòa
73 Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT Thị trấn Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
74 Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang – Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình
75 Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo hình thức Hợp đồng BOT Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
76 Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đầu tư theo hình thức BOT & Bổ sung tăng cường mặt đường đảm bảo E>160Mpa Huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
77 Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 - Km268+000 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT Tỉnh Lâm Đồng
78 Dự án ĐTXD công trình QL1 đoạn tránh TP.Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km215+775-Km235+885, tỉnh Hà Nam Tỉnh Hà Nam
Tổng số: 78 dự án / 8 trang