STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
1 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Thanh Hóa
2 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa
3 Đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên
4 Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Tiền Giang và Long An
5 Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp) tỉnh Long An theo hình thức Hợp đồng BOT. Tỉnh Long An
6 Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Cao Phong - Tân Lạc và QL12B đoạn nối đường Hồ Chí Minh với QL6, tỉnh Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BOT Các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình
7 Cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn (Km73+870 - Km114+790,75), tỉnh Trà Vinh theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Trà Vinh
8 Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1B đoạn Đình Cả - Tân Long (Km107+150 - Km144+700), tỉnh Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT. Tỉnh Thái Nguyên
9 Dự án cải tạo, nâng cấp luồng cửa Trà Lý, tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Tổng số: 9 dự án / 1 trang