STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
1 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai
2 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
3 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Khánh Hòa
4 Dự án đầu tư ĐTXD CT đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh
5 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
6 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Thanh Hóa
7 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa
8 Dự án thành phần I: Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Km0 - Km59+594) giai đoạn 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo hình thức hợp đồng BOT. Giai đoạn 2: Mở Huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
9 Đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên
10 Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Tiền Giang và Long An
Tổng số: 17 dự án / 2 trang