STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
1 Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng trị và tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức Hợp đồng BT Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
2 Đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên
3 Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Tiền Giang và Long An
4 Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp) tỉnh Long An theo hình thức Hợp đồng BOT. Tỉnh Long An
5 Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Cao Phong - Tân Lạc và QL12B đoạn nối đường Hồ Chí Minh với QL6, tỉnh Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BOT Các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình
6 Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 Tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp
7 Cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn (Km73+870 - Km114+790,75), tỉnh Trà Vinh theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Trà Vinh
8 Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1B đoạn Đình Cả - Tân Long (Km107+150 - Km144+700), tỉnh Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT. Tỉnh Thái Nguyên
9 Dự án cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn nối đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thái Nguyên
10 Dự án cải tạo nâng cấp QL31 đoạn thành phố Bắc Giang - Chũ, tỉnh Bắc Giang theo hình thức BOT Tỉnh bắc Giang
Tổng số: 12 dự án / 2 trang