STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
1 Dự án thành phần I: Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Km0 - Km59+594) giai đoạn 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo hình thức hợp đồng BOT. Giai đoạn 2: Mở Huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
2 Đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên
3 Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, đoạn từ Km7+00 - Km76+00 (cửa khẩu Bình Hiệp) tỉnh Long An theo hình thức Hợp đồng BOT. Tỉnh Long An
4 Cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn (Km73+870 - Km114+790,75), tỉnh Trà Vinh theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Trà Vinh
5 Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1B đoạn Đình Cả - Tân Long (Km107+150 - Km144+700), tỉnh Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT. Tỉnh Thái Nguyên
6 Dự án cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn nối đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thái Nguyên
7 Dự án cải tạo nâng cấp QL31 đoạn thành phố Bắc Giang - Chũ, tỉnh Bắc Giang theo hình thức BOT Tỉnh bắc Giang
8 Dự án cải tạo, nâng cấp luồng cửa Trà Lý, tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Tổng số: 8 dự án / 1 trang