STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
1 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai
2 Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hình thức PPP, hợp đồng BOT Tỉnh Bình Thuận
3 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
4 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Khánh Hòa
5 Dự án đầu tư ĐTXD CT đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh
6 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
7 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Thanh Hóa
8 Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa
9 Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C theo hình thức hợp đồng BOT, thuộc địa phận thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ Thành phố Hà Nội - tỉnh Phú Thọ
10 Dự án thành phần 1B thuộc dự án xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch, đường Vành 3, Tp. Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng số: 13 dự án / 2 trang