STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
11 Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 Tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp
12 Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT Thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giangg
Tổng số: 12 dự án / 2 trang