STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
21 Dự án mở rộng QL1 đoạn Đồng Hà - Quảng Trị và Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km741+170-Km756+705, tỉnh Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị
22 Dự án tuyến tránh TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Dự án mở rộng QL1 đoạn từ Km672+600 – Km704+900 tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Quảng Bình
23 Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh( Quốc lộ 14) đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT Thị xã Buôn Hồ và huyện Cư G`Gar, tỉnh Đắk Lắk
24 Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh(QL14) - Đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT Thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
25 Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT Xã Hoài Châu Bắc và xã Hoài Đức thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
26 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km597+549 - Km605+000 & đoạn Km617+000 - Km641+000, tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT Huyện Bố Trạch và Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình
27 Dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức Hợp đồng BOT Tỉnh Hưng Yên: Thành phố Hưng Yên. - Tỉnh Hà Nam: Huyện Duy Tiên.
28 Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Pleiku (Km 1610) - cầu 110 (Km 1667+570), tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT Huyện Chư Prông, huyện Chư Sê và Chư Pưh tỉnh Gia Lai
29 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1525÷Km1551+400, Km1563÷Km1567+500, Km1573+350÷Km1574+500, Km1581+950÷Km1584+550, Km1586÷Km1588+500, tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận
30 Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT Trà Vinh, Bến Tre
Tổng số: 48 dự án / 5 trang