STT Tên dự án Địa điểm xây dựng
31 Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Pleiku (Km 1610) - cầu 110 (Km 1667+570), tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT Huyện Chư Prông, huyện Chư Sê và Chư Pưh tỉnh Gia Lai
32 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1525÷Km1551+400, Km1563÷Km1567+500, Km1573+350÷Km1574+500, Km1581+950÷Km1584+550, Km1586÷Km1588+500, tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận
33 Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT Trà Vinh, Bến Tre
34 Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 Km0-Km123+105,17 trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức BT Đồng Nai, Lâm Đồng
35 Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Km1793+600 đến Km1824+00, tỉnh Đắk Nông theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Đắk Nông
36 Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km987 - Km1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Km942-Km1027) theo hình thức hợp đồng B Huyện Phú Ninh, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
37 Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+027 - Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km 108+00 - Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Bình Định và Gia Lai
38 Dự án QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước, Tứ Câu Vĩnh Điện và Dự án mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km947 - Km987, tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn q Huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh - Tỉnh Quảng Nam
39 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1488-Km1525, tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Khánh Hòa
40 Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu (Km 2169+056,65 ÷ Km 2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức hợp đồng BOT Tỉnh Bạc Liêu
Tổng số: 51 dự án / 6 trang